Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Babae na nagsasalita sa publikong pagpupulong

Mga Lupon, Komisyon at Komite

Ipinagmamalaki naming makipagtulungan sa mga pangkat ng pamayanan upang maihatid ang iyong mga pangangailangan sa paraang mahusay, patas, abot-kayang, at kasuwato ng kapaligiran.