Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Mag-asawa na naglalakad sa Hetch Hetchy Dam at Reservoir

Ang aming mga Sistema

Maaari kang umasa sa amin. Namamahala ang aming mga propesyonal na pangkat ng mga kumplikadong system na nagbibigay sa iyo ng mahahalagang serbisyo 24/7.