Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Babae na nagsasalita sa publikong pagpupulong

Mga Paunawa sa Publiko at Mga Abiso sa Pampubliko na Pagpupulong

Narito kami upang maghatid sa iyo, at nagtatrabaho kami upang matiyak na alam ka sa aming mga plano at proyekto. Tingnan sa ibaba para sa pinakabagong mga update.

Mga Publikong Pulong

Nakatuon kami sa transparency at pampublikong pakikipag-ugnayan sa aming mga customer at stakeholder ng komunidad. Bisitahin ang aming Mga Lupon, Komisyon at Komites page para sa karagdagang impormasyon.

 


Paunawa ng Mga Rebate at Insentibo

Para sa isang listahan ng mga rebate at insentibo na maaari kang maging kwalipikado, pakibisita Mag-sign Up Para sa Pag-save (mga customer ng tubig at alkantarilya ng SPFUC), Mga Programa sa Customer (Mga customer ng Hetch Hetchy Power) at Mga mapagkukunan ng Customer (mga customer ng CleanPowerSF) na mga webpage.

 


Abiso ng Pagdinig sa Publiko

Paunawa ng Pampublikong Pagdinig upang isaalang-alang ang pagpapatibay ng CleanPowerSF (Community Choice Aggregation Program) at Hetch Hetchy Power electric rates at charges para sa mga electric customer ng San Francisco Public Utilities Commission (Sa Mayo 24, 2022)

Paunawa ng Pampublikong Pagdinig upang isaalang-alang ang pagpapatibay ng isang sistemang pagbawas sa paggamit ng tubig na 11% na nauugnay sa Antas 2 ng Kakapusan ng Plano sa Contingency ng Kakulangan sa Tubig (Sa Mayo 24, 2022)

Abiso ng Pampublikong Pagdinig upang isaalang-alang ang isang apela sa desisyon na aprubahan ang pagtanggal ng isang puno na may kapalit na kapalit sa Clement Street sa 39th Avenue (Sa Mayo 27, 2022)