Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Trabahador ng SFPUC sa Bay Area wind farm

Ulat

Nag-uulat kami sa iyo, at nagsusumikap kaming maging transparent. Regular kaming nagbabahagi ng detalyadong mga ulat sa aming mga pagpapatakbo.