Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Sino po kami

Kami ay isang nakatuon na pangkat ng iyong mga kapit-bahay na sumusuporta sa iyo sa mahahalagang serbisyo, kabilang ang pinakamataas na kalidad na inuming tubig, berdeng lakas, at ligtas na pamamahala ng wastewater.

Kami ay ang San Francisco Public Utilities Commission, at nagbibigay kami ng de-kalidad na inuming tubig at serbisyong wastewater sa lungsod ng San Francisco, pakyawan ng tubig sa tatlong mga Bay Area na lalawigan, at berdeng hydroelectric at solar power sa aming mga kagawaran ng munisipyo. Ang aming koponan ng 2,300 katao ay nagsusumikap upang gumana kasuwato ng mga interes sa kapaligiran at pamayanan, at nakatuon kami sa pagprotekta at pagpapanatili ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa aming pangangalaga.