Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Ang batang babae na nagdidilig ng halaman na may isang mister

Mga Rate ng Tubig, Lakas, at Pantahi

Nakatuon kami sa pagpapanatili ng iyong kuwenta na abot-kayang.

Pinapanatili namin ang isang kumplikadong sistema na nagbibigay ng serbisyo sa tubig, lakas, at alkantarilya sa iyo 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Pinopondohan ng iyong mga rate ang mga kritikal na serbisyong ito pati na rin ang mga pag-upgrade at pagpapanatili ng system.

Nakatuon kami sa pagpapanatili ng iyong kuwenta na abot-kayang. Ang aming itinalaga sa lungsod Lupon sa Pagiging Makatuwiran ng Rate sinusuri ang lahat ng ipinanukalang mga pagbabago sa rate at nagsasagawa ng mga pagpupulong publiko upang mapanatili kang magkaroon ng kaalaman.

Mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba para sa isang compilation ng mga iskedyul ng mga rate at mga bayarin na sinisingil sa mga customer ng SFPUC.

Mga Iskedyul ng Rate at Bayarin 

2022-23 Mga Iskedyul at Bayarin sa Mga Rate para sa Serbisyo ng Tubig at Imburnal

2022-23 Mga Iskedyul ng Rate at Bayarin para sa Hetch Hetchy Power at CleanPowerSF

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa:

Para sa karagdagang impormasyon sa CleanPowerSF at mga rate ng kuryente, bisitahin ang cleanpowersf.org/rates. Para sa karagdagang impormasyon sa mga rate ng kuryente, basahin ang Ulat ng 2022 Power Rates Study.


Mga Panuntunan at Regulasyon na Namamahala sa Mga Serbisyo sa Tubig at Elektrisidad

Ang layunin ng mga buklet na ito ay upang magbigay para sa pare-parehong paggamot ng lahat ng aming mga customer sa tubig at elektrisidad. Ang Mga Panuntunan at Regulasyong ito at anumang kasunod na mga pagbabago ay may bisa lamang pagkatapos maaprubahan ng buong Komisyon ng Mga Public Utilities ng San Francisco. Ang mga kopya ng Mga Batas at Regulasyong ito ay magagamit para sa pampublikong inspeksyon sa Customer Service Center ng mga pangunahing tanggapan sa panahon ng normal na oras ng negosyo.

Mga Panuntunan at Regulasyong Pinamamahalaan ang Serbisyo sa Tubig

Mga Panuntunan at Regulasyon na Namamahala sa Serbisyong Elektriko