Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
batang umaambon ng mga halaman sa bahay

Water Power at Sewer Rate

Nakatuon kami sa pagpapanatili ng iyong kuwenta na abot-kayang.

Pinapanatili namin ang isang kumplikadong sistema na nagbibigay ng tubig, kuryente, at serbisyo ng alkantarilya sa iyo 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Pinopondohan ng iyong mga rate ang mga kritikal na serbisyong ito pati na rin ang mga pag-upgrade at pagpapanatili ng system. Ang aming itinalaga sa lungsod Lupon sa Pagiging Makatuwiran ng Rate sinusuri ang lahat ng ipinanukalang mga pagbabago sa rate at nagsasagawa ng mga pagpupulong publiko upang mapanatili kang magkaroon ng kaalaman.