Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Alameda Creek Watershed Center sa Sunol

Pangkalahatang-ideya

Kasalukuyan naming tinatapos ang trabaho sa Alameda Creek Watershed Center katabi ng Sunol Water Temple bilang bahagi ng aming pagsisikap na pahusayin ang aming mga kasalukuyang pasilidad sa Sunol Yard. Naka-iskedyul na magbukas sa huling bahagi ng Taglagas 2024, ang pasilidad ay magsasama ng isang interpretive center at isang panlabas na pagtuklas na landas na idinisenyo upang umakma sa umiiral na natural at built na kapaligiran. 

  • Simula sa Konstruksiyon: March 2020
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Late 2024
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon