Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Proyekto ng Pagpapabuti ng Mariposa Pump Station

Pangkalahatang-ideya

Ang Mariposa Pump Station Improvements Project ay nagtayo ng bagong pump station para ma-accommodate ang buong buildout ng Mission Bay, kabilang ang bagong Warriors Arena at iba pang kalapit na komunidad kabilang ang Dogpatch at ang Potrero Hill neighborhood.

  • Simula sa Konstruksiyon: Winter 2019
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Fall 2022
  • Phase ng Proyekto: Natapos