Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito.

Proyekto ng Adaption ng Pagbabago ng Klima sa Ocean Beach

Pangkalahatang-ideya

Ang proyektong ito ay bubuo ng mga konseptong binuo hanggang 2012 Plano ng Master ng Ocean Beach (Master Plan) at sundin ang mga dokumento kabilang ang Coastal Protection Measures and Management Strategy para sa South Ocean Beach (2015) at ang Ocean Beach Open Space Landscape Design (2017). Kasama sa mga elemento ng proyekto ang pinamamahalaang pag-urong, proteksyon sa istruktura, mga pagpapabuti sa pag-access at libangan, at pagpapakain sa beach sa pamamagitan ng paglalagay ng buhangin. Bilang karagdagan, aalisin ng proyektong ito ang umiiral na shoreline armoring na inilagay sa panahon ng malalaking bagyo ng Lungsod at County ng San Francisco (ang lungsod) upang protektahan ang Great Highway at kritikal na San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC) na imprastraktura ng wastewater. Sa ngalan ng Lungsod, pinangunahan ng SFPUC ang mga pagsisikap na ipatupad ang dalawa sa anim na pangunahing hakbang na tinukoy sa Master Plan (tingnan sa ibaba) na nakatuon sa talamak na pagguho ng baybayin sa Ocean Beach sa pagitan ng Sloat Boulevard at Fort Funston. Ang dalawang pangunahing hakbang na ito ay bumubuo sa mga elemento ng San Francisco Ocean Beach Climate Change Adaptation Project (Proyekto). Para sa karagdagang impormasyon sa iba pang mga proyekto sa lugar, mangyaring bisitahin ang sfplanning.org/ocean-beach.

  • Simula sa Konstruksiyon: 2023
  • Phase ng Proyekto: Pagpaplano