Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Gumagawa ang O'Shaughnessy Dam Outlet Phase 1

Pangkalahatang-ideya

Tinutugunan ng proyektong ito ang mga pagkukulang na natagpuan sa mayroon nang mga gawa sa outlet sa O'Shaughnessy Dam.

  • Simula sa Konstruksiyon: Proyekto A: Enero 2023
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Project C: Marso 2025
  • Gastos: $ 21.21 Milyon
  • Phase ng Proyekto: Pagpaplano