Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Prospect-Coleridge-Coso Water and Sewer Pipeline Replacement

Pangkalahatang-ideya

Mga Pagpapabuti ng Sistema ng Tubig

Prospect, Fair at Coso Avenue at Coleridge Street


Pangunahing Pagpapabuti ng Sewer

Prospect Avenue mula Cortland Avenue hanggang Kingston Street

  • Simula sa Konstruksiyon: Pebrero 2022
  • Pagtatapos ng Konstruksiyon: Nobyembre 2023
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon