Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Mga Pagpapabuti ng Sistema ng Tubig sa Lugar ng Sunol Regional Wilderness Park

Pangkalahatang-ideya

Ang proyektong ito ay bubuo ng isang sistema ng supply at pamamahagi ng tubig upang mapalitan ang umiiral na sistemang hindi pagpapatakbo sa Sunol Regional Wilderness Park ng East Bay Regional Park District.

  • Simula sa Konstruksiyon: Hunyo 2021
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Mayo 2022
  • Gastos: $ 5.1 Milyon
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon