Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Iba't ibang Lokasyon Brick Sewer Improvements Project

Pangkalahatang-ideya

Bilang bahagi ng SSIP investments, ang Various Locations Brick Sewer Improvements Project ay magre-rehabilitate sa kasalukuyang 100-taong-gulang na mga sewer main na matatagpuan sa ilalim ng ilang kalye.

  • Simula sa Konstruksiyon: Maagang 2023
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Winter 2023
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon