Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Wawona at Vicente Streets Stormwater at Tubig Pangunahing Kapalit

Pangkalahatang-ideya

Ang proyektong ito ay naglagay ng bagong sewer pipe sa ilalim ng Vicente Street, mula sa Wawona Street hanggang 34th Avenue, at pinalitan din ang luma na pagpapadala ng tubig at distribution mains sa Wawona Street, 15th Avenue, at sa Vicente Street kanluran ng 19th Avenue.

  • Simula sa Konstruksiyon: Tag-init 2021
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Winter 2024
  • Phase ng Proyekto: Natapos