Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Wawona at Vicente Streets Stormwater at Tubig Pangunahing Kapalit

Pangkalahatang-ideya

Ang proyektong ito ay maglalagay ng isang bagong tubo ng alkantarilya sa ilalim ng Vicente Street, mula sa Wawona Street hanggang 34th Avenue. Papalitan din ng proyekto ang tumatanda na paghahatid ng tubig at mga pamamahagi ng tubig sa Wawona Street, 15th Avenue, at sa Vicente Street sa kanluran ng 19th Avenue.

  • Simula sa Konstruksiyon: Tag-init 2021
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Winter 2024
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon