Mga Aktibong Alerto

Magaganap ang gawaing gabi sa Mayo 26 - Hunyo 12 sa mga lansangan ng Minna at Mission (sa pagitan ng mga kalsada ng ika-6 at Mary). Ito ang mga nakaplanong proyekto sa pagpapabuti ng system ng tubig. Salamat sa iyong pasensya at suporta habang pinapahusay namin ang katatagan ng iyong sistema ng paghahatid ng tubig.

message Tingnan ang Mga Detalye