Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Pang-emergency na Programa ng Tulong sa Mga Residensyal na Customer

Ang aming pansamantalang, Emergency Customer Assistance Program ay natapos na, Marso 31, 2022. Ang SFPUC's Programa ng Tulong sa Customer (CAP) ay nag-aalok ng 25% na diskwento sa mga singil sa tubig at wastewater sa mga kwalipikadong customer. Kung ikaw ay isang taong nabubuhay sa mababang kita at nagbabayad ka ng SFPUC na singil sa tubig at imburnal, maaari kang maging karapat-dapat na matanggap ito diskuwento.