Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Naligo ang aso gamit ang isang water-save shower nozel

Magtipid ng tubig

Walang sapat na tubig upang masayang. Nag-aalok kami ng mga tip, rebate, insentibo, at serbisyo upang matulungan kang makatipid ng tubig at pera.

Nasa tagtuyot tayo. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba.  Ayusin ang mga pagtagas kaagad. Iwasan basura ng tubig.
Nandito kami para tumulong. Lahat ng kailangan mong malaman ay nasa aming Gabay sa Mapagkukunang Mapagkukunan, magagamit din sa Espanyol, Tsino, at Pilipino. Kung gagawin nating lahat ang ating bahagi, malalampasan natin ang tagtuyot na ito.

Abutin kami sa waterconservation@sfwater.org o 415-551-4730.