Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito.
Ina kasama ang mga anak na nakaupo

Mahalagang paghahanda

Ang mga emerhensiya at sakuna ay isang katotohanan sa California. Ang aming mga koponan ay nakatuon sa pagiging kaalaman at handa, at inaalok namin ang mga mapagkukunang ito upang matulungan ka ring maghanda.