Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Pagpupulong ng Subcommite ng CAC Wastewater

  • Enero 12, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Komisyon sa Mga Public Utilities ng San Francisco
  • Sa pamamagitan ng teleconferensya
  • San Francisco, CA

Ang pagpupulong na ito ay gaganapin ng Teleconferensi alinsunod sa Executive Order ng Gobernador N-29-20 at ang Labindalawangisang Pandagdag sa Proklamasyon ng Mayoral na Pagdeklara ng pagkakaroon ng isang Lokal na Darating na Petsa Pebrero 25, 2020. Ang virtual teleconferenity ay maaaring dinaluhan ng pagpunta sa https://bluejeans.com/396079995