Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Rain Guardians Event sa Baker Beach Green Street

  • Agosto 27, 2022
  • 10: 00 AM - 12: 00 PM
  • Gastos: Ang kaganapang ito ay libre at bukas sa publiko
  • Komisyon sa Mga Public Utilities ng San Francisco
  • Lands End Trail Head sa 916 El Camino Del Mar, San Francisco, CA 94121
  • San Francisco, CA

Samahan kami para sa isang Rain Guardians community event sa SFPUC Sunset Boulevard Greenway rain gardens.

Tungkol sa kaganapang ito

mga miyembro ng komunidad ng San Francisco,

Sumali sa amin para sa isang Rain Guardians program community event para matuto pa tungkol sa Baker Beach Green Street rain gardens at kung paano mo masusuportahan ang napapanatiling stormwater management facility na ito sa pamamagitan ng pagiging Rain Guardian!

Ang aming programang boluntaryo ng Rain Guardians ay nagpapahintulot sa mga miyembro ng komunidad ng San Francisco na sumali sa SFPUC sa pangangasiwa ng ating mga lungsod sa rain garden sa pamamagitan ng pag-ampon ng rain garden at pagtulong na panatilihin itong walang basura at mga labi.

Sa kaganapang ito, maglilibot kami sa mga kalapit na rain garden at magbabahagi ng impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang mga ito, kung bakit mahalaga ang mga ito, at kung paano pinakamahusay na pangangalagaan ang mga ito. Magkakaroon din kami ng mga tablet sa kaganapan upang matingnan ng mga dadalo ang aming website, mag-sign up upang maging tagapangalaga ng ulan, at mag-ampon ng rain garden sa lugar. Kung isa ka nang tagapag-alaga sa ulan, ito ay magiging isang magandang panahon upang matuto nang higit pa tungkol sa programa at makilala ang iba pang mga tagapag-alaga ng ulan sa iyong komunidad.

Mga tag