Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

SFPUC Commission Meeting - 3/14

  • Marso 14, 2023
  • 1: 30 PM - 3: 30 PM
  • Komisyon sa Mga Public Utilities ng San Francisco
  • 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
  • San Francisco, CA

Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC). Sa panahon ng kagipitan sa COVID-19, ang regular na silid ng pagpupulong, City Hall, Room 400, ay sarado. Ang mga Komisyoner at kawani ng SFPUC ay magtitipon ng mga pagpupulong ng Komisyon sa malayuan sa pamamagitan ng teleconferensya. Mangyaring tingnan ang agenda ng pulong para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpupulong na ito.