Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.
Ang mga biosolid na inilalapat sa isang patlang

Mga Biosolid

Alamin kung paano ang aming programa ng Biosolids ay nagrerecycle ng mga nutrisyon mula sa wastewater patungo sa isang de-kalidad na pataba na makakatulong na mabawasan ang paggamit ng tubig, hilahin ang carbon dioxide mula sa himpapawid, at mapagbuti ang mga lupa sa bukid ng California.