Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Merchant na nakikipag-usap sa isang customer sa isang bike shop.

Pamigay

Nais naming tulungan kang makatipid ng pera habang nagse-save ng tubig, pinapanatiling malinis ang aming lungsod, at tumutulong na pamahalaan ang tubig sa bagyo, kaya't nag-aalok kami ng maraming mga gawad sa mga residente at negosyo.