Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.
Mga tumatakbong tumatakbo sa isang trail

Urban Watersheds ng San Francisco

Ang aming mga malikhaing programa ay makakatulong sa pag-iimbak ng tubig at protektahan ang aming mga lokal na tubig.

Ang bawat residente ay naninirahan sa isang tubig-saluran, at ang aming mga lokal na tubig-saluran ay umaagos alinman sa San Francisco Bay o Karagatang Pasipiko. Tuklasin ang iyong tubig-saluran, at tulungan protektahan ito at ang aming magandang bay at karagatan.

Hanapin ang iyong lokal na tubig-tubig gamit ang aming interactive na mapa, pakinggan ang mga kwento tungkol sa aming mga tubig-saluran, at alamin ang tungkol sa mga susunod na proyekto ng tubig sa tubig.

Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng mga halaman at lupa upang makatulong na pabagalin at ma-filter ang tubig-bagyo. Ginagawa din ng berdeng imprastraktura ang aming mga kalye sa lungsod na mas ligtas at mas maganda.

Binibigyan ng priyoridad ng mga paaralan ng Stormwater ang mga multi-purpose na imprastraktura na naghahatid ng pagganap ng bagyo habang pinapahusay ang pag-aaral ng mga bata at mga pagkakataon sa paglalaro.