Mga Aktibong Alerto

Walang mga alerto sa oras na ito. Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24-hour hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org.

Ordinansa ng Teknolohiya sa Pagsubaybay

 

Kinikilala ng SFPUC ang kahalagahan ng pagprotekta sa privacy, at alinsunod sa 2019, SF Admin Code Ch 19B, "Pagkuha ng Teknolohiya sa Pagsubaybay" na ordinansa.

Ang "Teknolohiya ng Pagsubaybay" ay tinukoy bilang:

  • Isang software, electronic device, system na gumagamit ng electronic device, o katulad na device.
  • Ginamit, dinisenyo, o pangunahing nilayon.
  • Kolektahin, panatilihin, iproseso, o ibahagi.
  • Audio, electronic, visual, lokasyon, thermal, biometric, olpaktoryo o katulad na impormasyon.
  • Partikular na nauugnay sa, o may kakayahan o nauugnay sa, anumang indibidwal o grupo.

Tingnan ang Surveillance Technology Inventory Page upang tingnan ang Surveillance Impact Reports at Surveillance Technology Policy para sa San Francisco City Department, kabilang ang SFPUC.

Tingnan ang Surveillance Technology Annual Reports para sa mga Departamento ng Lungsod ng San Francisco, kasama ang SFPUC.