Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Công nhân SFPUC tại một công trường

Nghề nghiệp tại SFPUC

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi! Tận hưởng một cộng đồng làm việc thân thiện và hỗ trợ, những lợi ích vượt trội và toàn diện, và niềm tự hào khi biết bạn đang làm việc để hỗ trợ thành phố xinh đẹp của chúng ta.

Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp xuất sắc để làm việc cho một tổ chức tiện ích hàng đầu trong ngành và từng đoạt giải thưởng, cam kết với khách hàng, lợi ích cộng đồng và môi trường của chúng tôi.