Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Cặp đôi đi dạo ở Đập và Hồ chứa Hetch Hetchy

Hệ thống của chúng tôi

Bạn có thể dựa vào chúng tôi. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi quản lý các hệ thống phức tạp cung cấp cho bạn các dịch vụ thiết yếu 24/7.