Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Người phụ nữ phát biểu tại cuộc họp công cộng