Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là một nhóm tận tâm với những người hàng xóm của bạn, những người hỗ trợ bạn với các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước uống chất lượng hàng đầu, năng lượng xanh và quản lý nước thải an toàn.

Chúng tôi là Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco, và chúng tôi cung cấp dịch vụ nước uống và nước thải chất lượng hàng đầu cho thành phố San Francisco, bán buôn nước cho ba quận của Vùng Vịnh cũng như thủy điện xanh và năng lượng mặt trời cho các cơ quan ban ngành của thành phố. Đội ngũ 2,300 người của chúng tôi cố gắng làm việc hài hòa với lợi ích môi trường và cộng đồng, đồng thời chúng tôi tận tâm bảo vệ và duy trì các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi chăm sóc.