Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Khu phố San Francisco tụ tập với nhạc sống

Tài khoản & Dịch vụ

Chào hàng xóm! Chúng tôi tự hào được chia sẻ thành phố xinh đẹp này với bạn. chúng tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?