Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Mẹ và con gái đi dạo cùng nhau

Cứu trợ hóa đơn

Đăng ký các chương trình của chúng tôi dưới đây để giảm hóa đơn điện nước của bạn.