Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Cô gái trẻ tưới cây với ông chủ