Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Chúng tôi cam kết giữ mức giá phải chăng và cung cấp các cách để tất cả khách hàng của chúng tôi giảm hóa đơn tiện ích của họ. Khám phá các chương trình của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm nước và tiền trên hóa đơn nước, điện và nước thải.

Tiết kiệm tiền trên hóa đơn tiện ích của bạn

Chúng tôi cam kết giữ mức giá phải chăng và cung cấp các cách để tất cả khách hàng của chúng tôi giảm hóa đơn tiện ích của họ. Khám phá các chương trình của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm nước và tiền trên hóa đơn nước, điện và nước thải.