Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Công nhân SFPUC trên công trường

Xây dựng & Hợp đồng

Chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ và cập nhật cơ sở hạ tầng cấp nước, cấp điện và hệ thống thoát nước để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy và hiệu quả cho khách hàng.