Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dự án Cải tạo CSD 5, Bắc 6, Sư đoàn, và Phố Sansome

  • Liên Hệ: Truyền thông SSIP
  • phone(888) 801-2661
  • mail_outline ssip@sfwater.org

Giới thiệu chung

Cải tạo bốn cấu trúc Xả Hệ thống Cống Kết hợp (CSD) và lắp đặt các thiết bị ngăn dòng chảy ngược và các cảm biến giám sát để ngăn nước biển xâm nhập vào hệ thống cống kết hợp của Thành phố trong điều kiện triều cường.

  • Khởi công xây dựng: 2020 Tháng Năm
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2021
  • Giai đoạn dự án: Hoàn thành