Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dự án Cải tạo hệ thống cống lớn Panhandle và Inner Sunset

Giới thiệu chung

Là một phần của các khoản đầu tư của Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước, Dự án Cải tạo Hệ thống Cống Lớn Panhandle và Inner Sunset sẽ cải tạo các tuyến ống cống hiện có hơn 100 năm tuổi nằm dưới một số đường phố nằm dọc theo Panhandle và Inner Sunset.

  • Khởi công xây dựng: Winter 2022
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2023