Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Alameda Creek Recapture

Giới thiệu chung

Dự án sẽ lấy lại nước mà SFPUC được yêu cầu để xả hoặc bỏ qua thượng nguồn ở Alameda Creek như một phần của hoạt động của Đập Calaveras Mới của SFPUC. 

  • Khởi công xây dựng: Tháng Sáu 2021
  • Kết thúc xây dựng: Tháng Mười Hai, 2022
  • Chi phí: 34 triệu USD
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng