Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Trung tâm đầu nguồn Alameda Creek ở Sunol

Giới thiệu chung

Hiện chúng tôi đang hoàn thiện công việc trên Trung tâm đầu nguồn Alameda Creek liền kề với Đền Nước Sunol như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm cải thiện cơ sở vật chất hiện có ở Sân Sunol. Dự kiến ​​​​khai trương vào cuối Mùa thu năm 2024, cơ sở này sẽ bao gồm cả trung tâm trình diễn và con đường khám phá ngoài trời được thiết kế để bổ sung cho môi trường tự nhiên và nhân tạo hiện có. 

  • Khởi công xây dựng: tháng 2020
  • Kết thúc xây dựng: Cuối 2024
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng