Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Trung tâm đầu nguồn Alameda Creek ở Sunol

Giới thiệu chung

Chúng tôi hiện đang xây dựng Trung tâm Đầu nguồn Alameda Creek liền kề với Sunol Water Temple như một phần trong nỗ lực cải thiện các cơ sở hiện có của chúng tôi ở Sunol Yard. Dự kiến ​​khai trương vào đầu năm 2023, cơ sở này sẽ bao gồm cả trung tâm diễn giải và đường mòn khám phá ngoài trời được thiết kế để bổ sung cho môi trường tự nhiên và xây dựng hiện có. 

  • Khởi công xây dựng: tháng 2020
  • Kết thúc xây dựng: Mùa xuân 2023
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng