Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Baker, Sutter Streets Nước thay thế chính

Giới thiệu chung

Dự án sẽ lắp đặt các đường ống chính dẫn nước mới trên Phố Baker từ Geary đến Broadway và Phố Sutter từ Presidio đến Divisadero.

  • Khởi công xây dựng: Fall 2020
  • Kết thúc xây dựng: Mùa xuân 2022
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng