Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Phục hồi môi trường sống sinh học

Giới thiệu chung

Phát triển các địa điểm bồi thường để bảo tồn, tăng cường, phục hồi hoặc thiết lập khoảng 2,050 mẫu Anh của môi trường sống bản địa, từ các ao hồ và đầm lầy đến các đồng cỏ ven biển và hàng năm và cây sồi ven biển.

  • Khởi công xây dựng: Mùa xuân 2016
  • Kết thúc xây dựng: Mùa xuân 2024
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng