Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dự án Cấp thoát nước Castro và Đường 26

Giới thiệu chung

Chúng tôi đã thay thế các đường ống dẫn nước và cống đã cũ dọc theo Phố Castro từ Phố 19 đến Phố 26 và dọc theo Phố 26 từ Castro đến Phố Guerrero.

  • Khởi công xây dựng: Tháng Tám 2020
  • Kết thúc xây dựng: Tháng Tám 2022
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng