Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dự án Cải thiện Nước mưa Khu vực Hạ Alemany

Giới thiệu chung

Là một phần của Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước (SSIP), Dự án Cải thiện Nước mưa Khu vực Hạ Alemany sẽ cải thiện việc quản lý nước mưa và giảm nguy cơ lũ lụt gần giao lộ Chợ Nông sản Alemany / Xa lộ Liên tiểu bang 280 và ở vùng lân cận Alemany.

  • Khởi công xây dựng: Mùa xuân 2025
  • Kết thúc xây dựng: Mùa xuân 2028
  • Giai đoạn dự án: Thiết kế