Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dự án Cải tạo Trạm bơm Mariposa

Giới thiệu chung

Dự án Cải tiến Trạm bơm Mariposa đã xây dựng một trạm bơm mới để phù hợp với việc xây dựng toàn bộ Vịnh Mission, bao gồm Đấu trường Warriors mới và các cộng đồng lân cận khác bao gồm các khu dân cư Dogpatch và Potrero Hill.

  • Khởi công xây dựng: Winter 2019
  • Kết thúc xây dựng: Fall 2022
  • Giai đoạn dự án: Hoàn thành