Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Cải tạo hệ thống thoát nước bằng gạch trên phố Mission

Giới thiệu chung

Xin gửi lời chúc mừng to lớn đến Nhóm Dự án Cải tạo Hệ thống cống rãnh Mission Brick vì đã hoàn thành xuất sắc dự án này và hoàn thành xuất sắc công việc nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống cống rãnh tuyệt vời của San Francisco!

Dự án này sẽ cải tạo các đường ống thoát nước 100 năm tuổi hiện có, nằm dưới Phố Mission, giữa các Đường 16 và 22, cũng như giữa các đường 25 và Cesar Chavez.

  • Khởi công xây dựng: Winter 2020
  • Kết thúc xây dựng: Hoàn thành
  • Giai đoạn dự án: Hoàn thành