Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Cải tạo hệ thống cống gạch mới ở Montgomery, Jessie, Minna và Mission Street

Giới thiệu chung

Là một phần của các khoản đầu tư của SSIP, dự án này sẽ cải tạo hệ thống thoát nước chính 100 năm tuổi hiện có nằm dưới Phố Montgomery Mới (giữa Phố Market và Howard), và các Phố Jessie, Minna và Mission (giữa Phố 2 và 3).

  • Khởi công xây dựng: Tháng Chín 2021
  • Kết thúc xây dựng: Fall 2022
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng