Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Lưu trữ nước ngầm khu vực

Giới thiệu chung

Xây dựng tối đa 16 giếng thử nghiệm và phục hồi mới và các cơ sở bao gồm thiết bị xử lý hóa chất, bể chứa, hệ thống bơm và đường ống liên kết.

  • Khởi công xây dựng: Ngày 2015 Tháng Tư
  • Kết thúc xây dựng: tháng 2023
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng