Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Điều tra địa kỹ thuật đập San Andreas

Giới thiệu chung

Đập San Andreas là một con đập đắp bằng đất cao 105 foot, được xây dựng vào năm 1870 và nằm ở Lưu vực San Mateo Creek. Nó có nghĩa là Hồ chứa San Andreas. Nước từ Hồ chứa San Andreas được xử lý tại Nhà máy Xử lý Nước Harry Tracy trước khi đến tay gần một triệu khách hàng ở phía bắc Hạt San Mateo và San Francisco.

Dự án này đang điều tra độ ổn định địa chấn và hiệu suất thủy lực của các công trình đập và hồ chứa để có báo cáo thường xuyên cho Ban An toàn Đập California (DSOD).

  • Khởi công xây dựng: 16 Tháng Năm, 2022
  • Kết thúc xây dựng: 15 Tháng Mười
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng