Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Wawona và Vicente Streets Nước mưa và Nước thay thế chính

Giới thiệu chung

Dự án này đã lắp đặt một đường ống thoát nước mới dưới Phố Vicente, từ Phố Wawona đến Đại lộ 34, đồng thời thay thế đường ống truyền tải và phân phối nước cũ kỹ trên Phố Wawona, Đại lộ 15 và trên Phố Vicente phía tây Đại lộ 19.

  • Khởi công xây dựng: Mùa hè 2021
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2024
  • Giai đoạn dự án: Hoàn thành