Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Wawona và Vicente Streets Nước mưa và Nước thay thế chính

Giới thiệu chung

Dự án này sẽ lắp đặt một đường ống thoát nước mới dưới Phố Vicente, từ Phố Wawona đến Đại lộ 34th. Dự án cũng sẽ thay thế hệ thống lưới điện phân phối và truyền tải nước đã cũ trên Phố Wawona, Đại lộ 15, và trên Phố Vicente phía Tây Đại lộ 19.

  • Khởi công xây dựng: Mùa hè 2021
  • Kết thúc xây dựng: Winter 2024
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng