Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Dự án tái chế nước tăng cường ở Westside

Giới thiệu chung

Ở phía tây của San Francisco, chúng tôi đang đặt mục tiêu tiết kiệm trung bình lên đến 2 triệu gallon mỗi ngày (mgd) nước uống hiện đang được sử dụng cho các mục đích phi sinh hoạt như tưới tiêu và lấp hồ. Nước tái chế sẽ được cung cấp cho những mục đích sử dụng này thông qua hệ thống đường ống, trạm bơm, bể chứa và hồ chứa. Hệ thống sẽ đưa nước tái chế từ cơ sở xử lý nước tái chế đến Công viên Cổng Vàng, Sân Gôn Công viên Lincoln, Sân Gôn Presidio và các khu vực cảnh quan khác để tưới tiêu.

  • Khởi công xây dựng: Tháng Chín 2017
  • Kết thúc xây dựng: tháng 2022
  • Chi phí: 216 triệu USD
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng